Inschrijfformulier Gym4all

Welkom! Leuk dat je voor Gym4all hebt gekozen.
Schrijf je snel in voor Gymnastiek, Freerunning, Triking, Ouder en Kind of Turnen.

Naam sporter
Geboorte datum
Adres + Huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s) indien klant jonger dan 18 jaar is
E-mailadres
IBAN
Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder
Datum van inschrijven
Ik wil graag deelnemen aan
Eventuele foto’s en filmpjes van de sporter mogen gebruikt worden voor de website, social media en eventueel andere media doeleinden:
Als de groep een groepsapp heeft, wil je hier dan in?