Inschrijfformulier Gym4all

Welkom! Leuk dat je voor Gym4all hebt gekozen.
Schrijf je snel in voor Gymnastiek, Freerunning, Triking, Ouder & Kind of Turnen.

Naam sporter *
Geboorte datum *
Adres + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s) indien klant jonger dan 18 jaar is
E-mailadres *
IBAN *
Naam rekeninghouder *
Woonplaats rekeninghouder *
Datum van inschrijven *
Ik wil graag deelnemen aan *
Eventuele foto’s en filmpjes van de sporter mogen gebruikt worden voor de website, social media en eventueel andere media doeleinden: *
Als de groep een groepsapp heeft, wil je hier dan in? *