Kosten

De contributie is per maand (12 maanden per jaar) en is gebaseerd op het aantal trainingsuren per week.
Naast Tricking leden ook op de donderdagavond deelnemen aan Freerunnen. Tevens is het voorTricking- en/of freerunleden mogelijk om zaterdag deel te nemen aan een vrijetraining in de turnhal. Deelname aan deze training is alleen mogelijk op uitnodiging van de trainer!

De contributie ziet er als volgt uit:

  • 1 uur sport per week        € 16,00 per maand
  • 2 uur sport per week        € 10,00 per maand extra (Tricking en/of Freerunning)
  • Ieder volgend uur kost     € 8,00 per maand extra (Tricking en/of Freerunning)

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €7,50 Dit bedrag wordt bij de eerste incassering van de contributie afgeschreven.
De bondscontributie wordt eenmaal per jaar afgeschreven. Jaarlijks wordt dit bedrag opnieuw door de bond bekend gemaakt.