Voorwaarden

Omdat Gym4all geen vereniging is, spreken we ook niet over leden, maar over klanten. Iedereen die bij Gym4all een sport beoefent is dus een klant die een lidmaatschap bij Gym4all is aangegaan.

Algemene voorwaarden voor alle deelnemers Freerunning:

  • Alle klanten zijn verplicht om hun maandelijkse contributie te betalen. Gym4all stelt jaarlijks de contributie opnieuw vast. Wanneer er een contributiewijzigingen zal plaatsvinden, zullen we de klanten hierover (per mail) informeren.
  • In de zomer- en kertsvakantie wordt er geen training gegeven. De contributie zal daarentegen wel 12 keer per jaar, aan het eind van iedere maand, vooraf doormiddel van automatische incasso worden geïnd.
  • Wanneer klanten twee maanden geen contributie hebben betaald zal het lidmaatschap worden beëindigd.
  • Nieuwe klanten mogen drie weken gratis meetrainen.
  • Beëindigen van het lidmaatschap bij Gym4all kan vier keer per jaar, namelijk per: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. U dient dit respectievelijk voor 15 december, 15 maart, 15 juni of 15 september kenbaar te maken. Dit kan doormiddel van het sturen van een e-mail naar info@gym4all.nl
  • Naast de contributie zal er ook jaarlijks bondscontributie betaald moeten worden.
  • Gym4all biedt freerunning aan in de gymzaal. Op eigen initiatief buiten gaan freerunnen is dus geheel op eigen risico.

Indien er zich een situatie of vraag voordoet, waar de voorwaarden niet in zijn voorzien, dan is het aan Gym4all om te bepalen hoe hier mee om te gaan.