Voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap wedstrijdturnsters Gym4all
Omdat Gym4all geen vereniging is, spreken we ook niet over leden, maar over klanten. Iedereen die bij Gym4all turnt is dus een klant die een lidmaatschap bij Gym4all is aangegaan.

Gym4all kent twee soorten klanten:
1. Klanten die naast het lidmaatschap bij Gym4all ook lid zijn bij een reguliere gymnastiekvereniging.
2. Klanten met alleen maar een lidmaatschap bij Gym4all.
Afhankelijk van wat voor soort klant u bent, zult u aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen dan wel u daaraan moeten houden.

Algemene voorwaarden voor alle wedstrijdturnsters:

 • Alle klanten zijn verplicht om hun maandelijkse contributie te betalen. Ook de jaarlijkse bondscontributie zal betaald moeten worden. Gym4all stelt jaarlijks de contributie opnieuw vast. Wanneer er een contributiewijzigingen zal plaatsvinden, zullen we de klanten hierover (per mail) informeren.
 • In principe worden er geen trainingen gegeven in de zomer- en kerstvakantie. De contributie zal daarentegen wel 12 keer per jaar, aan het eind van iedere maand vooraf doormiddel van automatische incasso worden geïnd.
 • Wanneer klanten twee maanden geen contributie hebben betaald zal het lidmaatschap worden beëindigd.
 • Nieuwe klanten mogen drie weken gratis meetrainen.
 • Voor nieuwe klanten (wedstrijdturnsters) geldt een proefperiode van drie maanden, waarna de train(st)er besluit of de turnster wel/niet voldoet om deel te mogen nemen aan de groep.
 • Beëindigen van het lidmaatschap bij Gym 4 all kan vier keer per jaar, namelijk per: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. U dient dit respectievelijk voor 15 december, 15 maart, 15 juni of 15 september kenbaar te maken. Dit kan doormiddel van het sturen van een e-mail naar info@gym4all.nl

Om de kwaliteit van de trainingen zoveel mogelijk te waarborgen is er voor slechts een beperkt aantal turnsters ruimte om deel te nemen aan de trainingen.
Wanneer een groep (trainingsmoment) vol is en er komt een nieuwe turnster bij die meer recht heeft op een plaats in de groep, dan zal één van de huidige turnsters van Gym4all de groep moeten verlaten. Op basis van onder andere de volgende criteria (te beoordelen door de trainer/ster) kan een turnster afvallen en de groep moeten verlaten:

 • De turnster het laagste niveau van de huidige groep heeft.
 • De turnster onvoldoende inzet heeft.
 • De turnster minder uren traint dan de nieuwe turnster.
 • De turnster de laatste tijd/jaren minder progressie heeft geboekt.
 • De turnster veel afwezig is.
 • Enz.

  De groepen zit vol bij:
 • Maandagavond 18.00-20.30 bij +/- 12 turnsters.
 • Dinsdagavond 18.00-20.30 bij +/- 9 turnsters.
 • Zaterdagmiddag 14.00-17.00 bij +/- 12 turnsters.
 • Zaterdagmiddag 12.00-14.00 ("de ukkies") +/- 12 turnsters
  Gym4all behoudt te alle tijden het recht om het maximaal aantal turnsters naar beneden dan wel naar boven bij te stellen.

  Turnsters met alleen een lidmaatschap bij Gym4all.
  Klanten die alleen lid zijn bij Gym4all betalen ook jaarlijks de bondscontributie. (Zie ook de kosten op www.gym4all.nl)
  Er zal een bijdrage geleverd moeten worden voor de wedstrijden. Dit kan op twee manieren:
  1. De turnster en/of een ouder volgt jurycursus(sen) tot en met het niveau waarop de turnster turnt en jureert indien nodig is minimaal 2 keer per jaar. Als beloning kan de turnster aan een groot aantal wedstrijden gratis deelnemen.
  2. De turnster en/of ouder volgt geen jurycursus(sen) maar betaalt een verhoogde wedstrijdbijdrage.


 • Alle wedstrijdturnsters zijn verplicht om jaarlijks een aantal wedstrijden te turnen. Het gaat hier in principe om alle wedstrijden die van belang zijn i.v.m. doorstromingen (plus eventueel één wedstrijd, als oefenwedstrijd, voorafgaande aan de plaatsingswedstrijden)
 • Indien zich er een situatie voordoet waardoor een turnster niet aan de “verplichte” wedstrijden kan deelnemen dan moet dit tijdig met de leiding worden besproken om te kijken of er een uitzondering gemaakt kan worden.
 • Gym4all turnt in principe geen wedstrijden op zondag, maar laat hier de keuze aan de turnster om wel of niet op zondag wedstrijden te turnen.

Leiding en trainers van Gym4all gaan niet mee naar wedstrijden/activiteiten op zondagen tenzij zij dit zelf willen. Wanneer een turnster wel op zondag wedstrijden wenst te turnen, is de kans aanwezig dat zij zelf voor begeleiding moet zorgen, aangezien dit niet vanuit Gym4all wordt geregeld.

Turnsters die ook lid zijn bij een reguliere gymnastiekvereniging:
In principe wordt er vanuit gegaan dat deze leden hun wedstrijden turnen voor hun “stamvereniging” en niet onder de naam van Gym4all (tenzij anders afgesproken).
Deze turnsters dienen ook minimaal hetzelfde aantal wedstrijden te turnen als de Gym4all turnsters.

 • De stamvereniging zorgt voor opgave van de turnster voor de wedstrijden (tenzij anders is afgesproken).
 • De stamvereniging is zelf verantwoordelijk voor oefenstof/oefeningen (tenzij anders is afgesproken).
 • De stamvereniging regelt zelf juryleden voor de wedstrijden (tenzij anders is afgesproken).
 • De stamvereniging regelt zelf leiding voor tijdens de wedstrijden (tenzij anders afgesproken).

  Regels m.b.t. trainingen
 • Wanneer een turnster niet (op tijd) op een training kan komen geeft zij dit tijdig door aan de train(st)er. Dit mag eventueel per sms/whatsapp.
 • De turnster is minimaal 5 minuten voor aanvang van de training in de zaal aanwezig, zodat er tijdig gestart kan worden met de trainingen.
 • Tijdens de training is het dragen van sieraden niet toegestaan.
 • Lang haar moet zijn vastgebonden.

  Indien er zich een situatie of vraag voordoet, waar de voorwaarden niet in zijn voorzien, dan is het aan Gym4all om te bepalen hoe hier mee om te gaan.